Дата мероприятия: 17.04.2018

АО «TIN ONE MINING» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» (раздел «Охрана окружающей среды») к рабочему проекту «Строительство горно-металлургического комбината по переработке оловосодержащих руд на месторождении «Сырымбет» мощностью 2 млн. тонн руды в год. Склад нефтепродуктов».

Слушания состоятся 17.04.2018 г. в 14.30 ч. по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Ш.Уалиханова 44, здание акимата Айыртауского района СКО.

Проведение экологической экспертизы предусматривается в РГУ «Госэкспертиза».

Местный исполнительный орган ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о проведении общественных слушаний Акимат Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Заказчик проекта: АО «TIN ONE MINING», Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, ул. Фонвизина, 17 А, 4-й этаж тел/факс: +7(727) 355 05 76, email: office@tinone.kz.

Генеральный проектировщик, принимающий замечания и предложения: ТОО «AAEngineering Group», Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Бостандыкский район, мкр. Алатау, ул. Алмалы, 13 А, Тел.: +7727 228 25 65, yelena.shvedova@aaengineering.kz. Здесь же вы можете ознакомиться с бумажным вариантом проекта.

Документация по проекту размещена на сайте https://www.aaengineering.kz.

Лицо ответственное за проведение общественных слушаний - Заместитель акима Айыртауского района Махметов А.Г.

 

«TIN ONE MINING» АҚ «Сырымбет» кенорында қуаттылығы жылына 2 млн. т кендi шығаратын қалайы құрамды кендi өңдеу бойынша тау-кен металлургиялық комбинаттың құрылысы. Мұнай өнімдерінің қоймасы» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаға әсердi бағалау» («Қоршаған ортаны қорғау» бөлiмi) жобасын қарастыру бойынша қоғамдық тыңдаулар ашық отырыс түрiнде өткiзiлетiнiн жариялайды.

Тыңдаулар 17.04.2018 ж. сағ. 14.30 Айыртау ауданы, Саумалколь аулы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44, Айыртау ауданы әкімдігінің ғимаратында жүргізілетін болады.

Экологиялық сараптама «Мемсараптама» РМК-да қарастырылған.

Қоғамның ақпаратқа қол жеткiзуiне жауапты жергiлiктi атқарушы орган: Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі.

Жобаға тапсырыс берушi: «TIN ONE MINING» АК, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050051, Фонвизина көшесi, 17 А, 4-шi қабат, тел/факс: +7(727) 355 05 76, email: office@tinone.kz.

Түсіндірмелері мен ұсыныстарын қабылдайтын бас жобалаушы: «AAEngineering Group» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050000, Бостандық ауданы, мкр. Алатау, Алмалы көшесi, 13 А, Тел.: +7727 228 25 65, yelena.shvedova@aaengineering.kz. Мұнда сіз жобаның қағаз нұсқасын көре аласыз.

https://www.aaengineering.kz сайтында жоба материалдары үлестiрiлген.

Қоғамдық тыңдауларды өткізуге жауапты тұлға - Айыртау ауданының Әкімнің орынбасары - Махметов А.Г.